Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı (The Foundation of Food Safety Certification ) tarafından yürütülmekte olan FSSC 22000, esasen ISO 22000:2005 ve PAS 220:2008’in bir kombinasyonudur ve özellikle gıda üretimi sektörüne yönelik olan ilk global gıda güvenliği standartıdır.

FSSC Neden Geliştirildi?

ISO 22000, yayınlandığında Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından gözden geçirilmiş ancak gıda üreticileri için gıda güvenliği konularını kapsayacak ön koşul programlarını karşılamadığı görüldüğünden, kabul görmüş standartlar listesine eklenmemiştir. Bu durum gıda üreticileri ve işleyicileri ile ilgili gerekleri kapsayan ve ISO 22000 ile birilkte kullanabilecekleri bir standart olan PAS 220:2008’in tasarlanmasına sebep olmuştur. GFSI programın ikinci şartı, standardın tanımlı bir sahibinin olmasıydı. Bu program, akreditasyon ve belgelendirme işlemlerinin yönetilmesi ve GFSI programı tarafından tanınırlığın devamını sağlamakla yükümlü olan Foundation for Food Safety Certification (FSSC) tarafından yürütülmektedir.

FSSC 22000 Özellikleri ve İçeriği

FSSC 22000 gereklilikleri aşağıdaki ana başlıkları içermektedir:

 • Gıda üreticilerinin gıda güvenliği sistemleri gereklilikleri,
 • Belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler,
 • FSSC 22000 akreditasyon kuralları
 • Paydaşlar için kurallar

Gıda üreticilerinin temelde tüm ISO 22000 ve PAS 220 standart gerekliliklerinin uygulanması amaçlanmış ve bunlara ilave olarak bazı konu başlıklarına ayrıca vurgulama yapılmıştır:

 • Yasal Düzenlemelere uyum ve takibi,
 • Müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Verimli bir personel yönetimi sağlaması.

PAS 220(ISO 22002-1) içeriği ve konu başlıkları:

Bu kılavuz ISO 22000 Gıda Güvenliği standardında geçen 7.2.3 maddesinin 10 alt başlığını detaylandırmakla beraber bunlara ilave olarak son beş maddeyi içermektedir:

 • Binaların yapısı ve yerleşimi
 • Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi
 • Yardımcı tesisler -hava, su, enerji
 • Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri
 • Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım
 • Satın alınan malzemelerin yönetimi,
 • Çapraz bulaşmayı engellemek için önlemler
 • Temizlik ve sanitasyon
 • Haşere kontrolü
 • Personel hijyeni ve çalışan tesisleri
 • Yeniden işleme (rework)
 • Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri
 • Depolama
 • Ürün – tüketici bilgilendirilmesi
 • Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm

FSSC 22000 Belgelendirme Süreci:

FSSC 22000 belgelendirme sürecinden geçmeyi planlayan işletmelerin izleyeceği yol aşağıdaki gibi sıralandırılabilir.

 • ISO 22000 & PAS 220 (ISO 22002-1) uygulanması
 • FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin anlaşılması ve uygulanması
 • İç denetim yapılması ve uygunsuzlukların kapatılması
 • Kurul tarafından onaylı belgelendirme kuruluşu seçimi ve doğru kapsamda denetlenme(imzalı sözleşme)
 • Minor ve Major uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetleri
 • Rapor ve Belgenin onayı(FSSC logolu)


FSSC 22000 belgesinin geçerliliği ISO çıkışlı diğer kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi 3 yıldır. Ayrıca yıllık takip denetimleri planlanmakta ve 3 yılda bir belge yenilemesi yapılmaktadır.

ISO 22000 belgesine sahip işletmeler, ilave olarak PAS 220'ye göre değerlendirilip (işletme büyüklüğüne göre yarım ya da bir gün denetim ile) FSSC 22000 belgesi alabileceklerdir.

fssc 22000   kioscert   certificate of conformity   kioscert certificate   coc   iso   toplumsal   güvenlik   kalite standartları   sistem belgelendirme   ürün belgelendirme   cebelge   kalite yonetimi   iso belgesi   iso standards   ias akreditasyon türkiye   ias   coc certificate   nac akreditasyon   ıas akreditasyon   belgelendirme firmaları   kosher sertifikası   iso 22483   kios certificate   ias accreditation   organik kozmetik   kosher belgesi   eac belgesi   cofc