iso 14064 karbon ayak izi dogrulamasi

ISO 14064 KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMASI NEDİR?

İnsan faaliyetlerinin sonucu olarak, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazlarının çevreye verdiği zarardır. Karbondioksit ve diğer sera gazları atmosferimizde her zaman bulunur. Sera gibi ısıyı içerde tutarak dünyayı yaşanabilir kılar. Bu gazların atmosferdeki miktarı artmış ve küresel ortalama sıcaklık daha çok yükselmiştir. Bu da bizim karşımıza iklim değişikliği olarak çıkmaktadır. Yaptığımız aktiviteler, bu sera gazlarının salınmasına neden olur ve dünyayı etkiler.

Bu etkenler bizim Karbon Ayak İzimizdir.

Karbon Ayak İzini 2 farklı kategoride inceleyebiliriz;

1.  Kişisel Karbon Ayak İzi

Yıllık hayatta yaptığımız aktivitelerin çoğunda doğaya salınan emisyonlardan kişisel olarak ne kadarından sorumlu olduğumuzu gösteren kavramdır.

Kişisel Karbon Ayak İzi iki ana parçadan oluşur;

  • Birincil Karbon Ayak İzi: İnsanların evlerinde tükettiği elektrik, yakıt ve yaptıkları araba, uçak gibi yolculuklarda tüketilen fosil yakıtlardan çıkan Karbondioksit ölçüsüdür.
  • ikincil Karbon Ayak İzi: İnsanların kullandığı ürünlerin tümünün yaşam döngüsünü, imalatından tutup en son ki bozunumlarına kadar olan süreçteki dolaylı Karbondioksit ölçüsüdür.

2.   Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumların yıllık faaliyetlerine bağlı emisyonları gösteren kavramdır. Kurumsal Karbon Ayak İzi üç ana parçadan oluşur;

  •  Doğrudan Karbon Ayak İzi: Kurumların ısınma veya üretim prosesi için kullandıkları fosil yakıtlardır. Kurumun sahip olduğu araçların kullandığı fosil yakıtların çıkarmış olduğu emisyonlar altında değerlendirilir.
  •  Dolaylı Karbon Ayak İzi: Kurumların tükettiği elektrik enerjisinin neden olduğu emisyon ve kurumun diğer kurumlardan satın aldığı buhar, soğutma ya da sıcak suya bağlı olan emisyonlar altında değerlendirilir.
  •  Diğer Dolaylı Karbon Ayak İzi: Kurumların kullandığı ürünler, hammaddeden reklam amaçlı yapılmış broşürlere kadar aldıkları, kurumun araçlarının kullandığı yakıtlara, iş amaçlı çalışanların kullandığı hava, deniz ve kara hava ulaşımına bağlı emisyonları altında değerlendirilir.

İzmir'de ve Denizli'de kurumsal karbon ayak izi doğrulamanızı yaptırmak ve daha fazla bilgi almak için Kioscert’ e başvurabilirsiniz.

karbon ayak izi   kurumsal karbon ayak izi   kişisel karbon ayak izi   dolaylı karbon ayak izi   doğrudan karbon ayak izi   iso 14064 belgesi   iso 14064 belgesi nasıl alınır   iso 14064 belgesi veren firmalar   izmirde iso 14064 belgesi veren firmalar   denizlide iso 14064 belgesi veren firmalar   iso 14064 fiyatları   iso 14064 belgesini kimler almalı   izmirde karbon ayak izi doğrulaması yapan firmalar   denizlide karbon ayak izi doğrulaması yapan firmalar