IAS, USA orijinli bir akreditasyon kuruluşudur. 1975’ten bu yana akreditasyon hizmeti veren kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. IAS, devlet kurumları, ticari işletmeler ve profesyonel dernekler de dahil olmak üzere çok çeşitli şirket ve kuruluşları akredite eder. IAS akreditasyon programları, akreditasyonlarının yurtiçi ve / veya global olarak kabul edilmesini sağlayan tanınmış ulusal ve uluslararası standartlara dayanmaktadır.

IAS, aynı zamanda IAF (International Accreditation Forum)’a bağlı olan PAC (Pacific Accreditation Cooperation) grubunda olan bir kurumdur.

IAF (International Accreditation Forum)   http://www.iaf.nu

APAC ( Asia Pacific Accreditation Cooperation)   https://www.apac-accreditation.org

IAS (International Accreditation Service)   http://www.iasonline.org

IAF, Kalite Sistemlerinin, ürünlerin, hizmetlerin, personelin, çevre yönetim sistemlerinin ve diğer uygunluk değerlendirme programlarının belgelendirilmesi için kurumları akredite ettiği programları yürüten ve yöneten kuruluşlar üyedir. IAS Akreditasyon Kurumu IAF’ta, diğer üyelerle kendi akreditasyonlarının denkliğini kabul eden IAF Çok Taraflı Mutabakat Anlaşması’na (MLA) katılma konusundaki ortak niyetlerini beyan eden imzayı atmıştır.

KIOSCERT IAS’ tan

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

standartlarında Akredite olmuştur. Akreditasyon numarası MSCB-230 ‘dur.

ıas