Makine CE Belgesi/işareti

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin teknik mevzuatına uyumu kapsamında geliştirilen ve üretimi tamamlanan nihai ürünün, temel güvenlik seviyelerine uygun olduğunu gösteren belge/işarettir.

CE Belgesi, üretilen ürünün asgari güvenlik seviyesine sahip olduğunu, temel gerekler olan insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşamı ve çevre tüketicilerinin korunması açısından bir engel teşkil etmediğini belirtir.

1993 Yılında yayınlanan Makina Direktifi, iki yıllık bir geçiş süresinin ardından 1995 yılı itibari ile de tam anlamıyla uygulamaya başlanmıştır. Bu direktif kapsamına giren her makinede CE işareti taşıyan bir etiket bulundurulmalıdır. Tüm bu güvenlik ve sağlık şartları yönetmelikler esasında uygulanırsa makinalara CE işareti makinanın üzerine veya etiketine okunur ve silinemeyecek şekilde yerleştirilir.

Üretici firma CE belgesi ile piyasaya sürülen ürünü, gerek yurt içi gerekse Avrupa pazarında kolayca satılabilmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde ürünün pasaportu gibi görünen CE belgesi/işareti firma için çok büyük önem arz etmektedir.

ce işaretleme