Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

EnYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

EnYS’ nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;

Enerji politikasının resmiyet kazanması

Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş

Çevrenin korunması :

Kaynakların etkin kullanımı

Sera gazı emisyonunun azaltılması

Mevzuata uyumun sağlanması

Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi


ıso 50001 enerji yönetim sistemi   ıso 50001   enerji yönetim sistemi   kioscert   certificate of conformity   kioscert certificate   coc   iso   toplumsal   güvenlik   kalite standartları   sistem belgelendirme   ürün belgelendirme   cebelge   kalite yonetimi   iso belgesi   iso standards   ias akreditasyon türkiye   ias   coc certificate   nac akreditasyon   ıas akreditasyon   belgelendirme firmaları   kosher sertifikası   iso 22483   kios certificate   ias accreditation   organik kozmetik   kosher belgesi   eac belgesi   cofc