20000-1:2018 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Bugünün iş dünyasında BT’nin önemi büyüktür. Ancak, hem şirket içi hem taşeron BT hizmetleri hakkında işletmelerin ve müşterilerin gereksinimlerini karşılayamadığı yönündeki endişeler gittikçe daha yüksek sesli bir biçimde dile getiriliyor.

Bu sorunun kabul gören bir çözümü BT hizmeti yönetimi için uluslararası bir standart olan ISO/IEC 20000-1 temelli bir BT Hizmeti Yönetim sistemi (ITSMS) kullanmaktır. Bu standardın sertifikasyonuyla müşterilerinize bağımsız bir şekilde en iyi uygulama prensibini karşıladığınızı gösterebilirsiniz.

ISO/IEC 20000-1, uluslararası düzeyde tanınan İngiliz Standardı BS 15000’i temel alır ve onun yerine geçer.

ISO/IEC 20000-1 iki bölüm halinde yayınlanmıştır:

Birinci Bölüm,

BT hizmeti yönetimini kapsayan hizmet yönetimi belirtimidir. Denetleme yapılırsa bu bölüme uygunluğunuz konusunda yapılır. Sertifikasyon alabilmek için karşılanması gereken asgari gereklilikler de bu bölümde ortaya konur. İkinci Bölüm,  hizmet yönetiminin uygulama tüzüğüdür ve belirtimin kapsamı dahilinde hizmet yönetimi işlemleri için en iyi uygulamalar bu bölümde açıklanır

Kimi ilgilendirir?

ISO/IEC 20000-1, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle BT bölümleri gibi iç BT hizmeti sağlayıcıları ve BT taşeron kurumları gibi dış BT hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

Bu standart; Dış Kaynak Kullanımı, Telekomünikasyon, Finans ve kamu sektörleri gibi bazı önde gelen BT bağımlı sektörlerde şimdiden olumlu bir etki yaratmaya başladı.

Öncelikle, ISO/IEC 20000-1 sertifikasyonu bir kuruluşun uygun fiyata tutarlı bir şekilde kaliteli BT hizmeti verebilmek için yeterli denetim ve prosedürleri uyguladığını gösterir.

En önemli yararlarından bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

• BT hizmet sağlayıcıları teknoloji güdümlü değil de iş odaklı olan hizmetlere karşı daha hassas hale geliyor

• Dış hizmet sağlayıcıları, sertifikasyonu fark yaratıcı bir ayrıcalık olarak kullanarak zamanla sözleşmeden doğan bir gereksinim haline gelen bu özellik sayesinde daha fazla iş alıyorlar

• Daha etkili bir şekilde dış hizmet sağlayıcısı seçme ve yönetme yeteneği sağlar

• Maliyet ve hizmetleri etkileyen BT hizmetlerinin etkinliğini, güvenilirliğini ve tutarlılığını artırmak için daha fazla fırsat

• Sertifikasyon denetimleri, etkinliği sürdürmenize ve artırmanıza yardımcı olan hizmet yönetimi işlemlerinin düzenli olarak değerlendirilebilmesini sağlar

• Sertifikasyon işlemi tedarikçi denetimlerinin miktarını azaltarak maliyetleri düşürebilir

• ISO/IEC 20000-1, ITSM işlemleri için ITIL (IT Altyapı Kitaplığı) en iyi uygulama danışmanlığı çerçevesiyle tamamen uyumludur


ısoıec 20000 1   ıso 20000 1:2018   cofc   eac belgesi   kosher belgesi   organik kozmetik   ias accreditation   kios certificate   iso 22483   kosher sertifikası   belgelendirme firmaları   ıas akreditasyon   nac akreditasyon   coc certificate   ias   ias akreditasyon türkiye   iso standards   iso belgesi   kalite yonetimi   cebelge   ürün belgelendirme   sistem belgelendirme   kalite standartları   güvenlik   toplumsal   iso   coc   kioscert certificate   certificate of conformity   kioscert