iso 14064 karbon ayak izi ve dogrulamasi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, günümüzün en kritik çevresel problemleri arasında yer alır. Bu sorunlara karşı mücadelede sera gazı emisyonlarının azaltılması hayati önem taşır. Bu amaca yönelik ISO 14064 Karbon Ayak İzi ve Doğrulama standardı, kuruluşlara sera gazı emisyonlarını hesaplama, izleme ve doğrulama için uluslararası bir çerçeve sunar.

Kioscert olarak, ISO 14064 standardı kapsamında sunduğumuz hizmetlerle kuruluşların çevreye duyarlı bir adım atmalarına yardımcı oluyoruz.

Kioscert'in ISO 14064 Hizmetleri:

1. Karbon Ayak İzi Hesaplama:
Kuruluşunuzun faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını uluslararası standartlara uygun olarak hesaplıyoruz. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, atık ve diğer kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar detaylı bir şekilde analiz edilir.

Hesaplama sonuçları kapsamlı bir raporla sunulur.

2. Karbon Ayak İzi Doğrulama:
Bağımsız bir üçüncü taraf olarak, kuruluşunuzun karbon ayak izi hesaplamalarının doğru ve güvenilir olduğunu doğruluyoruz. Doğrulama süreci ISO 14064 standardına ve uluslararası kabul görmüş diğer rehberliklere titizlikle uyulur.

Doğrulama sonucunda kuruluşunuza bir sertifika verilir.

3. Karbon Azaltma Stratejisi Oluşturma:
Emisyonlarınızı azaltmaya yönelik bir strateji oluşturmanıza destek oluyoruz. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi ve diğer emisyon azaltma seçenekleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilir.

Strateji, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilir.

4. Emisyon Ticaret Sistemleri:
Emisyon ticaret sistemlerine katılımınız ve bu sistemlerden en iyi şekilde faydalanmanız için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Emisyon tahsisi alma, transfer etme ve satma işlemleri hakkında bilgi ve desteğe erişebilirsiniz.

Uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde emisyon ticareti yapmanız için gerekli tüm adımlarda rehberlik sunuyoruz.

Kioscert ile ISO 14064'ün Avantajları:
• Uluslararası standartlara uygunluk ve güvenilirlik
• Emisyonların şeffaf ve doğru bir şekilde hesaplanması ve doğrulanması
• Emisyon azaltma ve çevresel sürdürülebilirlik için stratejik planlama
• Arttırılmış itibar ve marka değeri
• Yasal düzenlemelere uyum
• Maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı

Kioscert, deneyimli ve uzman kadrosuyla ISO 14064 standardı kapsamında en yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Çevreye duyarlı bir adım atmak ve karbon ayak izinizi yönetmek için Kioscert ile iletişime geçebilirsiniz.

Belgelendirme Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Alanında uzman ekibimizden destek ve bilgi alabilirsiniz.

karbon ayak izi   ıso 14064   ıso 9001   küresel ısınma   iklim değişikliği   çevresel problem   sera gazı   sera gazı emisyonları   uluslararası   çevreye duyarlı   karbon ayak izi hesaplama   karbon ayak izi doğrulama   karbon azaltma stratejisi oluşturma   emisyon ticaret sistemleri   karbon ayak izi hesaplamaları   emisyon tahsisi alma   emisyon ticareti   emisyon azaltma   çevresel sürdürülebilirlik   stratejik planlama   maliyet tasarrufu   rekabet avantajı