iso 14064 karbon ayak izi dogrulama

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, günümüzde en önemli küresel sorunlardan biridir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için tüm kuruluşlara ve işletmelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklardan biri de karbon ayak izinin hesaplanması ve doğrulanmasıdır.

Karbon Ayak İzi Doğrulama Nedir?

Karbon ayak izi doğrulama, bir kuruluşun veya ürünün sera gazı emisyonlarının hesaplama ve raporlama sürecinin bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanması işlemidir. Bu işlem, emisyon hesaplamalarının güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayarak, emisyon azaltma taahhütlerini ve sürdürülebilirlik iddialarını doğrulamaya yardımcı olur.

Karbon Ayak İzi Doğrulama Amacı Nedir?

Karbon ayak izi doğrulamanın temel amacı, kuruluşların sera gazı emisyonlarını objektif ve tutarlı bir şekilde hesaplamalarını ve izlemelerini sağlayarak, emisyon azaltma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede kuruluşlar:

 • Çevreye olan etkilerini daha iyi anlayabilirler.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmak için stratejiler geliştirebilirler.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler.
 • Paydaşlarına karşı şeffaf olabilirler.
 • Rekabet avantajı elde edebilirler.
 • Karbon Ayak İzi Doğrulama Faydaları Nelerdir?

  Karbon ayak izi doğrulamanın kuruluşlara sağladığı birçok fayda vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Artırılmış Güvenilirlik: Emisyon hesaplamalarının bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanması, kuruluşun çevresel sorumluluğuna olan bağlılığını ve emisyon azaltma taahhüdünün samimiyetini gösterir.
 • Hesap Verebilirlik: Karbon ayak izi doğrulama, kuruluşları emisyon azaltma taahhütlerine karşı sorumlu tutar ve emisyon azaltma performanslarının izlenmesini sağlar.
 • Sürdürülebilirlik: Emisyon azaltma stratejileri geliştirmeye ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olur.
 • Rekabet Avantajı: Müşterilere ve yatırımcılara karşı rekabet avantajı sağlar.
 • Finansal Teşvikler: Bazı ülkelerde ve sektörlerde karbon ayak izi doğrulamasına sahip firmalara vergi indirimi veya diğer finansal teşvikler sunulabilir.
 • Karbon Ayak İzi Belgesi Neden Alınır?

  Karbon ayak izi belgesi, bir kuruluşun veya ürünün sera gazı emisyonlarının bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanmış olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge, kuruluşların:

 • Çevresel sorumluluklarını kamuoyuna ve paydaşlarına göstermelerini sağlar.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılıklarını kanıtlamalarını sağlar.
 • Rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.
 • Finansal teşviklerden yararlanmalarını sağlar.
 • Karbon Ayak İzi Belgesini Kimler Alabilir?

  Her türden kuruluş ve işletme, büyüklüğünden ve sektöründen bağımsız olarak, karbon ayak izi belgesi alabilir. Özellikle aşağıdakiler için faydalıdır:

 • Çevreye duyarlı bir imaj oluşturmak isteyen kuruluşlar.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak isteyen kuruluşlar.
 • Rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar.
 • Finansal teşviklerden yararlanmak isteyen kuruluşlar.
 • Karbon Ayak İzi Belgesi Nereden Alınır?

  Karbon ayak izi belgesi, doğrudan bir kurumdan alınmaz. Bu belge, ISO 14064 standardına akredite olmuş bağımsız üçüncü taraf doğrulama kuruluşları tarafından verilir. Kioscert olarak, biz de bu akreditasyona sahip bir kuruluşuz. Sizlere karbon ayak izi hesaplama ve doğrulama sürecinde uzman ekibimizle birlikte kapsamlı bir hizmet sunuyoruz.

  Kioscert ile Karbon Ayak İzi Doğrulama Süreci:

  Kioscert'ün size sunduğu karbon ayak izi doğrulama süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • İhtiyaç Analizi: Kuruluşunuzun faaliyetleri ve karbon ayak izi hesaplama ihtiyaçları hakkında bilgi edinilir.
 • Kapsam Belirleme: Doğrulanacak emisyon kaynaklarının tanımlanması yapılır.
 • Veri Toplama: Emisyon hesaplamalarında kullanılacak verilerin toplanması sağlanır.
 • Hesaplama: Emisyonların uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplanması gerçekleştirilir.
 • Doğrulama: Hesaplama sürecinin bağımsız uzman ekiplerimiz tarafından değerlendirilmesi ve doğrulanması yapılır.
 • Doğrulama Raporu: Doğrulama sonuçlarının kapsamlı bir raporda belgelenmesi sağlanır.
 • Belgelendirme: Doğrulama raporu olumlu sonuçlanırsa, ISO 14064 standardına uygun karbon ayak izi belgesi verilir.
 • Belgelendirme Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin

  Alanında uzman ekibimizden destek ve bilgi alabilirsiniz.

  karbon ayak izi doğrulama   iklim değişikliği   küresel ısınma   küresel sorunlar   sera gazı emisyonları   karbon ayak izinin hesaplanması   emisyon hesaplamaları   sera gazı emisyonları hesaplama   karbon ayak izi belgesi neden alınır   karbon ayak izi doğrulama süreci