iso 14001 cevre yonetim sistemi belgesi nereden alinir

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiş ve dünya çapında kabul görmüş bir çevre yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, kuruluşların çevresel performanslarını yönetmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. ISO 14001, çevresel etkilerin azaltılması, yasal uyumluluğun sağlanması ve sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi gibi hedeflere yöneliktir.

Çevre Yönetim Sistemi’nin Önemi

Çevre yönetim sistemi (ÇYS), bir kuruluşun çevresel sorumluluklarını sistematik bir şekilde ele almasını sağlar. Bu sistem, kuruluşların çevresel etkilerini kontrol etmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. ÇYS'nin uygulanması, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda önemli avantajlar sağlar.

KIOSCERT Hakkında Kısa Bilgi

KIOSCERT, ISO 14001 belgesi gibi çeşitli uluslararası standartlar kapsamında belgelendirme, denetim ve eğitim hizmetleri sunan lider bir kuruluştur. KIOSCERT, müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak, çevresel yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

ISO 14001 Belgesi Alma Süreci

Sürecin Genel Tanıtımı

ISO 14001 belgesi alma süreci, işletmelerin çevresel performanslarını iyileştirmeleri ve uluslararası bir standart olan ISO 14001 gerekliliklerine uyum sağlamaları üzerine kuruludur. Bu süreç, sistematik bir yaklaşımı ve belirli adımları izlemeyi gerektirir.

KIOSCERT’in Bu Süreçteki Rolü

KIOSCERT, ISO 14001 belgesi alma sürecinde işletmelere kapsamlı destek sağlar. Sürecin her aşamasında, işletmelere rehberlik eder ve gerekli adımları atmaları için profesyonel hizmetler sunar. KIOSCERT’in uzman ekibi, işletmelerin çevre yönetim sistemi kurmalarına, uygulamalarına ve sürekli iyileştirmelerine yardımcı olur.

Gerekli Dokümantasyon ve Standartlar

ISO 14001 standardına uyum sağlamak için işletmelerin belirli dokümantasyonları hazırlamaları gerekmektedir. Bu dokümantasyonlar arasında:

 • Çevre Politikası: Kuruluşun çevresel amaç ve hedeflerini belirleyen temel doküman.
 • Çevresel Etki Değerlendirme Raporu: İşletmenin faaliyetlerinin çevresel etkilerini analiz eden rapor.
 • Yasal ve Diğer Gereksinimlerin Listesi: İşletmenin uyum sağlaması gereken çevre mevzuatları ve diğer gereksinimler.

Belgelendirme süreci, işletmenin bu dokümantasyonları hazırlaması ve gerekli düzenlemeleri yapması ile başlar. Ardından, KIOSCERT ile anlaşma sağlanarak denetim süreci başlatılır.

KIOSCERT'in Belgelendirme Hizmetleri

KIOSCERT’in Sunduğu Hizmetler

KIOSCERT, ISO 14001 belgesi almak isteyen işletmelere çeşitli hizmetler sunar:

 • Başvuru ve Hazırlık: İşletmelerin başvuru süreçlerini yönetir ve gerekli hazırlıkları yapmalarına yardımcı olur.
 • Eğitim ve Danışmanlık: Çevre yönetim sistemi konusunda eğitimler düzenler ve işletmelere danışmanlık hizmeti sunar.
 • Denetim: İşletmelerin çevresel performansını ve yönetim sistemini denetler.
 • Belgelendirme: ISO 14001 belgesi için gerekli denetimleri tamamlayarak sertifikasyon hizmeti verir.

Türkiye'deki ve Uluslararası Alandaki Yetkinliği

KIOSCERT, Türkiye’de ve uluslararası alanda tanınmış bir belgelendirme kuruluşudur. Yüksek kaliteli hizmetleri ve uzman kadrosu ile birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelere destek sağlar. KIOSCERT’in uluslararası akreditasyonlara sahip olması, sunduğu hizmetlerin global standartlarda olduğunu göstermektedir.

Sertifikasyon Sürecindeki Adımlar ve Maliyetler

ISO 14001 belgesi almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Başvuru: İşletme, KIOSCERT’e başvurur ve gerekli dokümantasyonları sunar.
 2. Ön Denetim: KIOSCERT, işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek için ön denetim gerçekleştirir.
 3. Ana Denetim: İşletmenin çevre yönetim sistemi, ISO 14001 standartlarına uyum açısından kapsamlı bir şekilde denetlenir.
 4. Raporlama: Denetim sonuçlarına göre bir rapor hazırlanır ve işletmeye sunulur.
 5. Belgelendirme: İşletme, denetimden başarıyla geçerse ISO 14001 belgesi verilir.

Sertifikasyon sürecinin maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve KIOSCERT’in ücretlendirme politikasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Belgelendirme İçin Gereken Şartlar

Çevre Yönetim Sistemi İçin Temel Gereksinimler

ISO 14001 belgesi almak isteyen işletmelerin yerine getirmesi gereken bazı temel gereksinimler vardır. Bunlar arasında:

 • Çevre Politikası: İşletmenin çevresel amaç ve hedeflerini net bir şekilde tanımlayan bir çevre politikası oluşturması gerekmektedir.
 • Planlama: Çevresel hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması gerekmektedir.
 • Uygulama ve Operasyon: Çevre yönetim sistemi için gerekli olan tüm süreçlerin ve prosedürlerin işletme genelinde uygulanması sağlanmalıdır.
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler: Çevresel performansın izlenmesi ve ölçülmesi, sapmaların tespit edilmesi ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ISO 14001 Standartlarının Detayları

ISO 14001 standardı, çeşitli bölümlerden oluşur ve her bölüm belirli gereksinimleri kapsar. Standart, genel gereksinimlerin yanı sıra aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • Çevre Yönetim Sistemi Genel Gereksinimleri
 • Çevre Politikası
 • Planlama (Çevresel Yönlerin Belirlenmesi, Yasal ve Diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi, Hedeflerin ve Programların Belirlenmesi)
 • Uygulama ve Operasyon (Kaynaklar, Roller ve Sorumluluklar, Eğitim ve Bilinç, İletişim, Dokümantasyon, Operasyonel Kontrol, Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale)
 • Kontrol (İzleme ve Ölçme, Uygunluğun Değerlendirilmesi, Sapmaların Yönetimi)
 • Yönetim Gözden Geçirmesi

Belge Alma Kriterleri ve KIOSCERT’in Değerlendirme Süreci

Belgelendirme sürecinde, işletmenin ISO 14001 standartlarına uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci şu adımları içerir:

 • İlk Değerlendirme: İşletmenin mevcut çevre yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi.
 • Denetim: İşletmenin çevresel performansının ve yönetim sisteminin detaylı bir şekilde incelenmesi.
 • Düzeltici Faaliyetler: Denetim sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
 • Son Değerlendirme: İşletmenin düzeltici faaliyetleri tamamlamasının ardından yapılan nihai değerlendirme.

Belgenin Yenilenmesi ve Sürekliliği

Belgenin Geçerlilik Süresi ve Yenileme Süreçleri

ISO 14001 belgesi, genellikle üç yıl süreyle geçerlidir. Bu s��re sonunda, belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme süreci, ilk belgelendirme sürecine benzer şekilde işletmenin çevre yönetim sisteminin yeniden değerlendirilmesini içerir.

Süreklilik İçin Gereken Periyodik Denetimler

Belgenin geçerlilik süresi boyunca, KIOSCERT tarafından periyodik denetimler gerçekleştirilir. Bu denetimler, işletmenin ISO 14001 standartlarına uyumunu sürdürdüğünü ve çevresel performansını sürekli olarak iyileştirdiğini doğrulamayı amaçlar.

Belgenin Geçerliliğini Kaybetmemesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ISO 14001 belgesinin geçerliliğini korumak için işletmelerin dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar vardır:

 • Sürekli İyileştirme: Çevresel performansın sürekli olarak iyileştirilmesi ve yeni çevresel hedeflerin belirlenmesi.
 • Yasal Uyumluluk: Çevre mevzuatına uyumun sürekli olarak sağlanması ve güncellenmesi.
 • Eğitim ve Bilinç: Çalışanların çevre yönetim sistemi konusunda sürekli olarak eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi.
 • İzleme ve Ölçme: Çevresel performansın düzenli olarak izlenmesi ve ölçülmesi, elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, işletmelerin çevresel performanslarını iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için kritik bir araçtır. KIOSCERT, bu süreçte işletmelere kapsamlı ve profesyonel destek sunarak, onların ISO 14001 standartlarına uyum sağlamalarına yardımcı olur. KIOSCERT'in uzman ekibi, belgelendirme sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır. ISO 14001 belgesi almak isteyen işletmeler, KIOSCERT’in güvenilir ve kaliteli hizmetlerinden faydalanarak, çevre yönetim sistemlerini mükemmelleştirebilirler.

Belgelendirme Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Alanında uzman ekibimizden destek ve bilgi alabilirsiniz.

ıso 14001 belgesi   çevre yönetim sistemi   ıso 14001 belgelendirme   ıso 14001 sertifikası   ıso 14001 belgesi nasıl alınır   çevre yönetim sistemi standartları   çevresel performans iyileştirme   ıso 14001 denetim süreci   çevresel etki değerlendirme   ıso 14001 sertifikasyon süreci   ıso 14001 gereksinimleri   çevre politikası   çevre mevzuatı uyumluluğu   ıso 14001 eğitim ve danışmanlık   belgelendirme kuruluşları   ıso 14001 belgesi yenileme   çevresel sürdürülebilirlik   çevre yönetim sistemi dokümantasyonu   ıso 14001 sertifikası almak   ıso 14001 belgesi avantajları   çevre yönetim sistemi eğitimi   uluslararası standartlar   çevresel iyileştirme süreci   ıso 14001 uygulamaları