2009/125/EC sayılı Eko Dizayn Direktifi kapsamında olan ürünler için gerekli olan testlere “Eko Dizayn (ErP) Testleri” denir.

2009/125/EC sayılı Eko Tasarım (Eco Design) Direktifi, Avrupa Birliği parlamentosu tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu direktif kapsamında; çevre ve kaynakların etkin olarak değerlendirilmesi çerçevesinde, ürünlerin enerji verimliliği etiketlemeleri ve eko tasarım gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yayınlanan bu direktif çerçevesinde; ürünlerin çevre, performans vb. verimlilik testleri zorunlu hale getirilmiştir.

Hizmet kapsamımız için;

ErP Testleri ve Teste Tabi olan Ürün Grupları ve Test Standartları;

Ürün Grupları:

 1. Klimalar
 2. Ev tipi fırınlar ve davlumbazlar
 3. Elektrik lambaları ve armatürler
 4. Ev tipi bulaşık makineleri
 5. Ev tipi soğutma cihazları
 6. Ev tipi çamaşır kurutma makineleri
 7. Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri
 8. Yerel alan ısıtıcılar
 9. Profesyonel soğutmalı saklama dolapları
 10. Konut havalandırma üniteleri
 11. Katı yakıt kazanları ve katı yakıtlı kazan paketleri, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrolleri ve güneş enerjisi cihazları
 12. Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri
 13. Elektronik ekranlar ve televizyonlar
 14. Elektrikli süpürgeler
 15. Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri
 16. Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri
 17. Sirkülatörler (salmastrasız bağımsız sirkülatörler ve ürünlere entegre ıslak rotorlu sirkülatörler)
 18. Bilgisayarlar ve bilgisayar sunucuları
 19. Elektrik motorları
 20. Harici güç kaynakları (yüksüz durumda elektrik gücü tüketimi ve harici güç kaynaklarının ortalama aktif verimliliği)
 21. 125 W ile 500 kW arasında elektrik giriş gücüne sahip motorlarla çalışan fanlar
 22. Basit set üstü kutular
 23. Küçük, orta ve büyük güç transformatörleri
 24. Bekleme ve kapalı modda elektrikli ve elektronik ev ve ofis ekipmanlarının elektrik gücü tüketimi
 25. Su pompaları
 26. Kaynak ekipmanı
 27. Doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları

Ürün Grupları için Direktifler ve Testler ve Standartları:

1. KLİMALAR

1.1- Eko Dizayn (2009/125/EC) ve Enerji Etiketleme [(EU) 2017/1369] Mevzuatı: (EU) No 626/2011 ve (EU) No 206/2012
1.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 12102: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler - Havadaki gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi
 • EN 12102-1: 2017 Elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları, proses soğutucular ve nem gidericiler - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Klimalar, sıvı soğutma paketleri, alan ısıtma ve soğutma için ısı pompaları, nem alıcılar ve proses soğutucular
 • EN 12900: 2013 Soğutucu akışkan kompresörleri - Derecelendirme koşulları, toleranslar ve üreticinin performans verilerinin sunumu
 • EN 14511-2: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Test koşulları
 • EN 14511-3: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Test yöntemleri
 • EN 14825: 2016 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında test ve değerlendirme ve mevsimsel performansın hesaplanması
 • EN 15218: 2013 Buharla soğutulan kondansatörlü ve alan soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar ve sıvı soğutma paketleri - Terimler, tanımlar, test koşulları, test yöntemleri ve gereksinimler

2. BULAŞIK MAKİNELERİ

2.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2019/2017 ve (EU) 2019/2022
2.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 16901,
 • EN 16902,
 • EN 50597
 • EN ISO 23953-2
 • EN 16838

3. EV TİPİ FIRINLAR VE DAVLUMBAZLAR

3.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 65/2014 ve (EU) No 66/2014
3.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 30-2-1: 2015 Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları - Bölüm 2-1: Akılcı enerji kullanımı - Genel
 • EN 15181: 2017 Gaz yakıtlı fırınların enerji tüketimini ölçme yöntemi
 • IEC / EN 60350-1: 2016 Elektrikli ev pişirme aletleri - Bölüm 1: Ocaklar, fırınlar, buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçme yöntemleri
 • IEC / EN 60350-2: 2013 Elektrikli ev pişirme aletleri - Bölüm 2: Ocaklar - Performansı ölçmek için yöntemler ve EN 60350-2: 2013 / A11: 2014
 • EN 61591: 1997 Ev tipi davlumbazlar ve diğer pişirme duman aspiratörleri - Performansı ölçme yöntemleri
 • IEC / EN 61591: 1997 / A2: 2011
 • EN 61591: 1997 / A1: 2006 ve IEC 61591: 1997 / A1: 2005
 • EN 61591: 1997 / A12: 2015
 • EN 61591: 1997 / A11: 2014

4. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

4.1- Eko Dizayn Mevzuatı: (EU) No 666/2013
4.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 60312-1: 2017 Ev kullanımı için elektrikli süpürgeler - Bölüm 1: Kuru elektrikli süpürgeler - Performansı ölçmek için yöntemler ve IEC 60312-1: 2010 + A1: 2011
 • EN 60335-2-2: 2010 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-2: Elektrikli süpürgeler ve su emişli temizlik cihazları için özel gereksinimler ve IEC 60335-2-2: 2009ve IEC 60335-2-2: 2009 / A1: 2012 ve EN 60335-2-2: 2010 / A1: 2013 ve EN 60335-2-2: 2010 / A11: 2012
 • IEC/EN 60335-2-69: 2012 Ev ve benzeri elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-69: Ticari kullanım için elektrikli fırça dahil ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler
 • EN 60704-2-1: 2001 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-1: Elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler ve IEC 60704-2-1: 2000
 • EN 60704-2-1: 2015 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-1: Elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler ve IEC 60704-2-1: 2014

5. BUZDOLAPLARI VE DERİN DONDURUCULAR

5.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2019/2016 ve (EU) 2019/2019
5.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • (EU) 2019/2019 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

6. LAMBALAR VE ARMATÜRLER

 • Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 874/2012
 • Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • Fotometrik parametreler, LED lambalar ve modüller için (renkölçümsel parametreler dahil) prEN 13032-4'e ve diğer tüm tipler için EN 13032-1'e göre ölçülecektir.
 • Yönsüz lambalar için deneyler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz Akkor Ampuller
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
1.EN 60064, 3.4.1 ve Ek A güç için;
2.Işık akısı ölçümünün temelleri için CIE 84;
3.Işık akısı için EN60064, 3.4.2

Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları
EN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60064
Lamba hayatta kalma faktörü
CIE 97
Anma ömrü, lamba ömrü
EN 60064, Ek A ve B
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü
EN 60064, 3.5 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı
-
Akkor lambalarla ilgili değildir.
Lamba ısınma süresi
-
Akkor lambalarla ilgili değildir.
Erken başarısızlık oranı
EN 60064, 3.5
Lamba güç faktörü
-
Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
1.Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
2.Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
3.Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
CCT
CIE 15
CRI
Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür).
Parlaklık
CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü
EN / CIE 62471
Boyutlar
EN 60064

b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz halojen akkor ampuller
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

Lamba etkinliği, ışık etkinliği
1. EN 60357, 1.4.5 ve Işık akısı için Ek A;
2. Işık akısının temelleri için CIE 84;
3. EN 60357, 1.4.4 güç için

Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları
1. Ev ve genel aydınlatma için halojen için EN 60432-2, 1.1;
2. Halojen için EN 60432-3, 2.3 (araçlar için değil);
3. EN 60061-1 ile bağlantılı olarak
Lamba hayatta kalma faktörü
CIE 97
Anma ömrü, lamba ömrü
EN 60357, 1.4 ve Ek A
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü
EN 60357, 1.4 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı
-
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Lamba ısınma süresi
-
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Erken başarısızlık oranı
EN 60357, Ek A
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)
-
EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları
1. Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
2. Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
3. Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CCT
CIE 15
CRI
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür).
Parlaklık
CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü
EN / CIE 62471
Boyutlar
EN 60357

c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz halojen akkor ampuller
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

Lamba etkinliği, ışık etkinliği
1. EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Işık akısı için Ek A;
2. Işık akısının temelleri için CIE 84;
3. 34A / 1701 / CDV Ek A güç için

Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları
EN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60968
Lamba hayatta kalma faktörü
CIE 97
Anma ömrü, lamba ömrü
EN 60969, şu anda
34A / 1701 / CDV Ek G
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü
EN 60969, şu anda
34A / 1701 / CDV Ek D
Anahtarlama döngülerinin sayısı
EN 60969, şu anda
34A / 1701 / CDV Ek F
Başlangıç zamanı
EN 60969, şu anda
34A / 1701 / CDV Ek B
Lamba ısınma süresi
EN 60969, şu anda
34A / 1701 / CDV Ek C
Bunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranı
EN 60969, şu anda
34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)
EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları
CIE 15
CCT
CIE 15
CRI
CIE 13.3
Parlaklık
CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü
EN / CIE 62471
Lamba Boyutlar
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3
Cıva içeriği
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Dimlenebilirlik-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.

d-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz ışık yayan diyot lambası
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

Lamba etkinliği
EN 62612, 9.3 etkinlik. Düzeltme faktörlü IM 244'e göre düzeltilecek.
Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar.
Lamba hayatta kalma faktörü
EN 62612, 11.2
Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü
EN 62612, 11.2
Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı
EN 62612, 11.3.3
Başlangıç zamanı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba ısınma süresi
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranı
EN 62612, 11.2
1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü
EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları
prEN 13032-4
CCT
prEN 13032-4
CRI
prEN 13032-4
Parlaklık
CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü
EN / CIE 62471
UVA + UVB
EN / CIE 62471
Lamba boyutları
EN 62612, 6
Dimlenebilirlik
EN 62560, 5.2
Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Lamba kapaklarıEN 62560

e-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz ışık yayan diyot modülleri
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

Lamba etkinliği, ışık etkinliği
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik
Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar
Lamba hayatta kalma faktörü
IEC 62717, 10.2
Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü
IEC 62717, 10.2
Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 11.3.3/
Başlangıç zamanı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabili
Erken başarısızlık oranı
IEC 62717, 11.2
1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü
EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları
prEN 13032-4
CCT
prEN 13032-4
CRI
prEN 13032-4
Parlaklık
CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü
EN / CIE 62471
UVA + UVB
EN / CIE 62471
Lamba boyutları
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5
Dimlenebilirlik
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2
Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. Kontrol donanımları ile keyfi kombinasyon nedeniyle uyumlu dimmerlerin bir listesi mümkün değildir.
6.2.3 Yönlü lambalar için deneyler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü akkor ampuller
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
1 . Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84.
2. Koni ışık akısı için L2 (AP) 005.
3. EN 60064, 3.4.1 güç için.

Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü
EN 60064, Ek A ve B
Lümen bakımı
EN 60064, 3.5 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı
-/
Akkor lambalarla ilgili değildir.
Lamba ısınma süresi
-/
Akkor lambalarla ilgili değildir.
Erken başarısızlık oranı
EN 60064, 3.5 ve Ek A
Lamba güç faktörü
-
Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
1. Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
2. Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
3. Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CRI
-
Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür).
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası
-
Akkor lambalarla ilgili değildir.
Işın açısı
IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu
IEC / TR 61341

b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü halojen akkor ampuller
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
1 . Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84.
2. Koni ışık akısı için L2 (AP) 005.
3. EN 60357, 1.4.4 güç için

Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü
EN 60357, 1.4 ve Ek A
Lümen bakımı
EN 60357, 1.4 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. EN 60357, A.3 görev döngüsü kısmen kullanılabilir.
Başlangıç zamanı
-/
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Lamba ısınma süresi
-/
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Erken başarısızlık oranı
EN 60357, Ek A
Lamba güç faktörü
-
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (güç faktörü 1'e eşittir).

Renklilik koordinatları
1. Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
2. Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
3. Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CRI
-
Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür).
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası
-
EEI parametresi altında ışık akısı ve güç ölçümüne bakın.
Işın açısı
IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A
Tepe yoğunluğu
IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.
EN 60357

c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü kompakt floresan lambalar
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
1 . Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
2. Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
3. EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek A güç için.

Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba hayatta kalma faktörü
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lümen bakımı
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D
Anahtarlama döngülerinin sayısı
-
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F
Başlangıç zamanı
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B
Lamba ısınma süresi
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek C
Bunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranı
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba güç faktörü
EN 61000-3-2

Renklilik koordinatları
CIE 15
CCT
CIE 15
CRI
CIE 13.3
Spektral güç dağılımı
CIE 63
Lamba boyutları
EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3
Işın açısı
IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu
IEC / TR 61341
Cıva içeriği
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.
Şu anda EN 60968 34A / 1624 / CD - kapaklar
Koni ışık akısı
L2 (AP) 005
Kep
EN 60968

d-Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü kompakt floresan lambalar
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
1 . Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
2. Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
3. EN 61167 Metal halide lambalar için güç için Ek B veya E.

Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lümen bakımı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı1. EN 61167, Elektromanyetik çalıştırma için Ek A,
2. Metal halojenür lambalar için kare dalga çalıştırma için Ek G :;
3. EN 60662 8.2 yüksek basınçlı sodyum lambalar için
"Başlama zamanı" arıza, devralma ve hızlanma sürelerinin toplamı olarak tanımlanabiliyorsa, metal halojenür lambaların kare dalga çalıştırma yöntemi dikkate alınacaktır. (EN 61167, Ek G)
% 60'a kadar lamba ısınma süre
EN 61167, Elektromanyetik işletim için Ek A, metal halide lambaların kare dalga çalışması için Ek G.
Erken başarısızlık oranı
-
Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)
EN 61000-3-2

Renklilik koordinatları
CIE 15
CCT
CIE 15
CRI
CIE 13.3
Spektral güç dağılımı
CIE 63
Lamba boyutları
EN 61167, 6 metal halide lambalar için
Işın açısı
IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu
IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 61167, 4.7 metal halojenür lambalar için
Cıva içeriği
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Dimlenebilirlik-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.Metal halide lambalar için EN 61167, 6.2.2
Koni ışık akısı
L2 (AP) 005

e-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü ışık yayan diyot lambaları
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
1 . Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
2. Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
3. EN 62612, 9.3 etkililik için;
4. EN 62612, 9.1 ve Işık akısı için Ek A,
5. EN 62612, 8.1 ve Ek A güç için

Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba hayatta kalma faktörüEN 62612, 11.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımıEN 62612, 11.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısıEN 62612, 11.3.3
Başlangıç zamanı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresiGüvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranıEN 62612, 11.21000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)
EN 61000-3-2
CCT
prEN 13032-4
CRI
prEN 13032-4
Renk tutarlılığı
EN 62612, 10.1
Spektral güç dağılımı
CIE 63
Lamba boyutlarıEN 62612, 6
Işın açısıEN 62612, 9.2
Tepe yoğunluğuEN 62612, 9.2
DimlenebilirlikEN 62560, 5.2Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Lamba tipi (MR11, GU4, vb."Cap" parametresine bakın.
Koni ışık akısı
L2 (AP) 005
Kep
EN 62560

f-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü ışık yayan diyot modülleri
Ölçülen ParametreReferansUyarılar

EEI
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlikOrtalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba hayatta kalma faktörüIEC 62717, 10.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımıIEC 62717, 10.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 10.3
Başlangıç zamanı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresiGüvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranıIEC 62717, 10.21000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)EN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıprEN 13032-4
Renk tutarlılığıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.1 CIE 15
CRIprEN 13032-4A
Renk tutarlılığı
EN 62612, 10.1
Spektral güç dağılımı
CIE 63
Lamba boyutlarıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5
Işın açısıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.5 IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğuIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.4 IEC / TR 61341
DimlenebilirlikIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Koni lümen
L2 (AP) 005
6.2.4-Kontrol tertibatı testleri için aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
Kontrol dişlisi
Ölçülen ParametreReferansUyarılar
Aydınlatma transformatörleri için bekleme gücü (halojen ve LED)IEC 62442-3, şu anda 34C / 1019 / CDV
Ev aydınlatma armatürleri için bekleme gücü-Armatürlerle ilgili değildir (kontrol donanımı bileşenlerinden belirlenir).
Floresan lamba kontrol tertibatı verimliliği ölçümüEN 62442-1, EN 50294'ün yerini alır
Yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol tertibatı verimliliği ölçümüIEC 62442-2, şu anda 34C / 1016 / CDV
6.2.5-Aşağıdaki referans belgeleri kullanılacaktır:
Referans verilen belgelere genel bakış
Ölçülen ParametreReferansUyarılar
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)Avrupa KomisyonuTopluluk ekolojik etiketinin ampullere verilmesi için gözden geçirilmiş ekolojik kriterleri belirleyen ve 1999 / 568EC Kararını değiştiren 9 Eylül 2002 tarihli 2002/747 / EC sayılı Komisyon Kararı.
EN 60061-1CENELEC1. Değiştirilebilirlik ve güvenlik kontrolü için göstergelerle birlikte lamba kapakları ve tutucular
2. Bölüm 1 - lamba kapakları
EN 60064CENELECEvsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar - Performans gereksinimleri
EN 60357CENELECTungsten halojen lambalar (araç dışı) - Performans özellikleri
EN 60432-1CENELECAkkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 1: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar
EN 60432-2CENELECAkkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 2: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten halojen lambalar
EN 60432-3CENELECAkkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 3: Tungsten halojen lambalar (araç dışı)
EN 60662CENELECYüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar - Performans özellikleri
EN 60968 ed. 2 ve 34A / 1624 / CDIEC / CENELECGenel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Güvenlik gereksinimleri
EN 60969 ed. 2 ve 34A / 1701 / CDVIEC / CENELECGenel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Performans gereksinimleri
EN 61000-3-2ICENELECElektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım emisyonları için sınırlar (ekipman giriş akımı faz başına ≤ 16 A)
EN 61167CENELECMetal halide lambalar - Performans özellikleri
IEC / TR 61341IECMerkez ışın yoğunluğunu ve reflektör lambalarının ışın açısını / açılarını ölçme yöntemi
EN 62442-1CENELECLamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 1: Floresan lambalar için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatı devrelerinin toplam giriş gücünü ve kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi
IEC 62442-2; şu anda 34C / 1016 / CDVIECLamba kontrol tertibatının enerji performansı -
Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları için kontrol tertibatı (flüoresan lambalar hariç) - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi
IEC 62442-3, şu anda 34A / 1019 / CDVIECLamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 3: Halojen lambalar ve LED modülleri için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemek için ölçüm yöntemi
EN 62471CENELECLambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği
EN 62554CENELECFloresan lambalarda cıva seviyesinin ölçülmesi için numune hazırlama
EN 62560CENELEC> 50 V voltaj ile genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Güvenlik özellikleri
EN 62612CENELECBesleme voltajları> 50 V olan genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Performans gereksinimleri
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDVIECGenel aydınlatma için LED modülleri - Performans gereksinimleri
prEN 13032-4CENIşık ve aydınlatma - Fotometrik verilerin ölçümü ve sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modüller ve armatürler
CIE TR 13.3: 1995CIEIşık Kaynaklarının Renk İşleme Özelliklerini Ölçme ve Belirleme Yöntemi
CIE TR 15: 2004CIEKolorimetri
CIE 18CIEIşık Ölçümü Prensipleri
CIE 43: 1979CIEProjektörlerin fotometrisi
CIE TR 53: 1982CIE Radyometrelerin ve fotometrelerin performansını karakterize etme yöntemleri
CIE 63: 1984CIEIşık kaynaklarının spektroradyometrik ölçümü
CIE 70: 1987CIEMutlak ışık şiddeti dağılımlarının ölçümü
CIE TR 84: 1989CIEIşık akısının ölçümü
CIE TR 127: 2007CIELED'lerin Ölçümü
CIE TR 149: 2002CIETungsten filaman lambaların ikincil standart kaynaklar olarak kullanılması
CIE S 010 / E: 2004 / ISO 23539: 2005CIE / ISOFotometri - Fiziksel Fotometrinin CIE Sistemi
L2 (AP) 005, EN standardına dönüştürülecekStandartların Hazırlanmasında Avrupa Lamba İmalatçıları DerneğiKoni ışık akısı ölçümü

7. YEREL ALAN ISITICILARI

Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

7.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 811/2013 ve (EU) No 813/2013
7.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) No 813/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

8. PROFESYONEL SOĞUTMALI SAKLAMA DOLAPLARI

8.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2015/1094 ve (EU) 2015/1095
8.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2015/1095 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

9. KATI YAKITLI KAZANLAR

9.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2015/1187 ve (EU) 2015/1189
9.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 12102: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler - Havadaki gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi
 • EN 12102-1: 2017 Elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları, proses soğutucular ve nem gidericiler - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Klimalar, sıvı soğutma paketleri, alan ısıtma ve soğutma için ısı pompaları, nem alıcılar ve proses soğutucular
 • EN 12900: 2013 Soğutucu akışkan kompresörleri - Derecelendirme koşulları, toleranslar ve üreticinin performans verilerinin sunumu
 • EN 14511-2: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Test koşulları
 • EN 14511-3: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Test yöntemleri
 • EN 14825: 2016 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında test ve değerlendirme ve mevsimsel performansın hesaplanması
 • EN 15218: 2013 Buharla soğutulan kondansatörlü ve alan soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar ve sıvı soğutma paketleri - Terimler, tanımlar, test koşulları, test yöntemleri ve gereksinimler

10. ELEKTRONİK EKRANLAR VE TELEVİZYONLAR

10.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2019/2013 ve (EU) 2019/2021
10.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2021 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

11. ÇAMAŞIR KURUTUCULAR

11.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 392/2012 ve (EU) No 932/2012
11.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • IEC/EN 60704-2-6: 2012 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-6: Çamaşır kurutucular için özel gereksinimler
 • 2. EN 61121: 2013 Evde kullanım için çamaşır kurutucular - Performansı ölçme yöntemleri ve IEC 61121: 2012

12. HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

12.1- Eko Dizayn Mevzuatı: (EU) 2019/2281 uygulanır. Enerji Etiketleme KAPSAMINA GİRMEZ !
12.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2281 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

13. ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

13.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2019/2014 ve (EU) 2019/2023
13.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2023 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

14. SU ISITICILARI

Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri

14.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 812/2013 ve (EU) No 814/2013
14.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) No 814/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

Belgelendirme Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Alanında uzman ekibimizden destek ve bilgi alabilirsiniz.

eko dizayn (erp) testi