Değerli Müşterimiz;

22 Şubat 2024 tarihinde Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu” desteklemek amacıyla İklim Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara da dahil edilmesine karar vermiştir.

IAF Teknik Komitesi (TC), Değişikliklerin akreditasyon kuruluşları, belgelendirme kuruluşları ve belgelendirilmiş kuruluşlar üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmak için resmi bir karar olarak değişiklikleri yayınlamıştır. (https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/Joint_ISO-IAF_Communique_re_Climate_Change_Amds_to_ISO_MSS_Feb_2024_Final.pdf)

Bu karar ve yayın doğrultusunda çeşitli ISO standartlarının spesifikasyonları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.(https://www.iso.org/standard/88431.html)

 •  ISO 9001:2015/Amd 1:2024
 •  ISO 14001/Amd 1:2024
 • ISO 45001 Amd 1:2024
 • ISO 22000 Amd 1:2024
 • ISO 50001 Amd 1:2024
 • ISO IEC 27001 Amd 1:2024

Yeni değişiklik ile eklenen maddeler aşağıdaki gibidir.

 • 4.1 Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.
 • 4.2 NOT: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereklilikleri olabilir.

Bu Kapsamda Sertifikalı Kuruluşlarımızın Yapması Gerekenler;

 • İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartları kapsamında risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir.
 • Birden fazla yönetim sistemi (örneğin, Kalite Yönetimi ve Sağlık ve Güvenlik Yönetimi) işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin, her yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Bazı iklim değişikliği hususlarının ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği belirtilmektedir (örneğin, mevzuata uygunluk veya operasyonel uyumluluk ve kurumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunda) diğerleri ise belirli endüstrilere ve kuruluşun özelliklerine (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) yönelik yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine özel olarak (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya işgücü dinamikleri) endekslenecektir.

Değişikliğin 3.taraf denetimlerine ve Belgelendirme Sürecine Etkisi ;

Kioscert Tarafından gerçekleştirilen Yönetim sistemleri denetimlerindede yayınlanan son metne uygun olarak, kuruluş ve bağlamına ilişkin İklim Değişikliğini etkileyen konular sorgulanacaktır. İklim Değişikliği de dahil olmak üzere ilgili olduğu belirlenen tüm iç ve dış konuların dikkate alındığını gösteremediği durumlarda, uygun bir bulgunun ortaya konulması sağlanacaktır.

Yönetim sistemi standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir ancak aşağıdakiler dikkate alındığında sertifikalarda yer alan standart bilgisinin revize edilmesine gerek yoktur:

 • Her bir Yönetim Sistemi standardının yayın yılı değişmeyecektir.
 • Sertifikalı Yönetim Sistemi’nin başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yoktur.
 • Sertifikalı Yönetim Sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir etki yoktur.
 • Sertifikalı kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihai olarak uygulayacakları yöntem ve eylemler, Yönetim sistemi kapsamında hâlihazırda ele aldıkları diğer bağlamsal konularda gelecekte değişiklik olması durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.


Bilgilerinize Sunarız.Lütfen Bekleyin
WhatsApp Bilgi Al